ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

"เนื่องจากภาควิชาเภสัชวิทยา มีความประสงค์จะเปิดรับตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชวิทยา โดยมีวุฒิการศึกษา ป.เอก สาขาเภสัชวิทยา หากท่านสนใจกรุณาติดต่อ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยานะคะ"

หนังสือ
Video Clips

การแพ้ยา Carbamazepine และ Oxcarbazepine ในผู้ป่วยโรค Trigeminal neuralgia

อันตรายจากการแพ้ยาอัลโลพูรินอลชนิดรุนแรง

การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการศึกษาชีวสมมูลของยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ลำดับ 135, ไอดี 146  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง
"ชิวิต งาน และแรงบันดาลใจ"
โดย ศ.ดร.วีรพล  คู่คงวิริยพันธุ์
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์
 
  ลำดับ 134, ไอดี 145  ภาควิชาเภสัชวิทยาขอขอบคุณ Dr.Jae-Gook Shin, MD, PhD Professor of Pharmacology, Inje University College of Medicine Professor of Clinical Pharmacology, Inje University Busan Paik Hospital, Korea
ที่ได้มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง Pharmacogenomics and Personalized Dosing based on Model Informed Approach เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
  ลำดับ 133, ไอดี 144  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Pharmacogenomics and Personalized Dosing based  on Model Informed Approach
By Jae-Gook Shin, MD, PhD
Professor of Pharmacology, Inje University College of Medicine
Professor of Clinical Pharmacology, Inje University Busan Paik Hospital, Korea
ในวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563  เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 
  ลำดับ 132, ไอดี 143  ขอแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเภสัชวิทยา ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ใน วันที่ 1-4  ธันวาคม 2562
  ลำดับ 131, ไอดี 142  

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวศิรินภา คลังแสง นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันศุกร์ ที่ 29 พ.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ลำดับ 130, ไอดี 141  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันอังคาร ที่ 19 พ.ย. 62 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-->> ดูข่าวย้อนหลัง


ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-348397
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, KKU, 123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel/Fax: (66) 43-348397
Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved