ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

"เนื่องจากภาควิชาเภสัชวิทยา มีความประสงค์จะเปิดรับตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชวิทยา โดยมีวุฒิการศึกษา ป.เอก สาขาเภสัชวิทยา หากท่านสนใจกรุณาติดต่อ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยานะคะ"

หนังสือ


>> เล่ม 2 หมดค่ะ <<
กำลังจัดพิมพ์ฉบับปรับปรุงใหม่


Video Clips

การแพ้ยา Carbamazepine และ Oxcarbazepine ในผู้ป่วยโรค Trigeminal neuralgia

อันตรายจากการแพ้ยาอัลโลพูรินอลชนิดรุนแรง

การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการศึกษาชีวสมมูลของยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ลำดับ 155, ไอดี 168  ** ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา **
ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์
** ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง
** หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
** ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2563
** หากสนใจ ให้เข้าไปดูรายเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ
https://ilp.kku.ac.th/E-Administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1192344
  ลำดับ 154, ไอดี 166 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น มีความยินดีขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการและแสดงมฑิตาจิต แด่ ศ.ดร.ภญ.วิจิตรา ทัศนียกุล และ คุณอังคณา หิรัญเกิด วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
  ลำดับ 153, ไอดี 167 โครงการสัมมนาพัฒนานักศึกษาบัณฑิต ภาควิชาเภสัชวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ และ รศ.ดร.วิสปัตย์ ชัยช่วย มาเป็นวิทยากร
  ลำดับ 152, ไอดี 165 ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530)
  ลำดับ 151, ไอดี 164 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวกัญญารัตน์ แข้โส นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันพุธ ที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ลำดับ 150, ไอดี 161 ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ภญ.จินตนา สัตยาศัย
ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นพ.อวย เกตุสิงห์ ประจำปี 2563
"นักเภสัชวิทยาดีเด่น"
สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
-->> ดูข่าวย้อนหลัง


ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-348397
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, KKU, 123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel/Fax: (66) 43-348397
Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved