ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6


หนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลำดับ 113, ไอดี 124  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ
“Understanding protein and function 
and its application for protein design/bioengineering” 

โดย อ. ดร. สุกัญญา เลือง จากภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 13.00-14.00 น. นี้ ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
  ลำดับ 112, ไอดี 123  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวกันยารัตน์ คุระสุข
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันพุธ ที่ 6 ก.พ. 62 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 4701 ชั้น 7 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ลำดับ 111, ไอดี 122  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ น.ส.รัตติยา ทองรุ่ง นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ณ ห้องประชุม 4701 ชั้น 7 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
  ลำดับ 110, ไอดี 121  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาในหัวข้อเรื่อง
"Concept of critical appraisal of an original research paper"
By Dr. Anan Udombhornprabha, PhD
Instructor – Leader for the Social – Administrative Pharmacy and Research, 
Faculty of Pharmacy, Western University, Bangkok, Thailand
วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) 
ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ลำดับ 109, ไอดี 120  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นายจรูญ วันดี นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันวันจันทร์ ที่ 28 ม.ค. 62 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลี่ยว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ลำดับ 108, ไอดี 119  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันวันอังคาร ที่ 22 ม.ค. 62 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 4701 ชั้น 7 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-->> ดูข่าวย้อนหลัง


ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-348397
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, KKU, 123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel/Fax: (66) 43-348397
Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved