ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

"เนื่องจากภาควิชาเภสัชวิทยา มีความประสงค์จะเปิดรับตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชวิทยา โดยมีวุฒิการศึกษา ป.เอก สาขาเภสัชวิทยา หากท่านสนใจกรุณาติดต่อ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยานะคะ"

หนังสือ
Video Clips

การแพ้ยา Carbamazepine และ Oxcarbazepine ในผู้ป่วยโรค Trigeminal neuralgia

อันตรายจากการแพ้ยาอัลโลพูรินอลชนิดรุนแรง

การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการศึกษาชีวสมมูลของยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ลำดับ 132, ไอดี 143  ขอแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเภสัชวิทยา ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ใน วันที่ 1-4  ธันวาคม 2562
  ลำดับ 131, ไอดี 142  

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวศิรินภา คลังแสง นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันศุกร์ ที่ 29 พ.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ลำดับ 130, ไอดี 141  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันอังคาร ที่ 19 พ.ย. 62 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ลำดับ 129, ไอดี 140  เปิดรับสมัครนักศึกระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครได้ที่ https://gs.kku.ac.th
  ลำดับ 128, ไอดี 139  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ น.ส.สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ณ ห้องประชุมเนครเฉลียว (530) ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
  ลำดับ 127, ไอดี 138  

ภาควิชาเภสัขวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม
"ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดในการทำงานจากศิษย์เก่า"
วิทยากร: อาจารย์นภัทร ปราบมีชัย
ในว้นพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-->> ดูข่าวย้อนหลัง


ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-348397
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, KKU, 123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel/Fax: (66) 43-348397
Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved