ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

"เนื่องจากภาควิชาเภสัชวิทยา มีความประสงค์จะเปิดรับตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชวิทยา โดยมีวุฒิการศึกษา ป.เอก สาขาเภสัชวิทยา หากท่านสนใจกรุณาติดต่อ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยานะคะ"

หนังสือ
Video Clips

การแพ้ยา Carbamazepine และ Oxcarbazepine ในผู้ป่วยโรค Trigeminal neuralgia

อันตรายจากการแพ้ยาอัลโลพูรินอลชนิดรุนแรง

การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการศึกษาชีวสมมูลของยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ลำดับ 143, ไอดี 156 ขอแสดงความยินดี กับ
นางสุพันทิพย์ ภูศรีโสม นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา
โดยมี ศ.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  ลำดับ 142, ไอดี 155 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวพัชรินทร์ สิงห์ดำ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันศุกร์ ที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ลำดับ 141, ไอดี 154 ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดี นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา
โดยมี ศ.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  ลำดับ 140, ไอดี 153 ภาควิชาเภสัชวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศริญญา คงเพชร ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award ในงานประชุม “มหกรรมวิชาการ.. นักวิจัยใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส และ Progress for success นักวิจัยรุ่นใหม่” ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2563
  ลำดับ 139, ไอดี 152 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสุพันทิพย์ ภูศรีโสม นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันจันทร์ ที่ 18 พ.ค. 63 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ลำดับ 138, ไอดี 151 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดี นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันศุกร์ ที่ 8 พ.ค. 63 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-->> ดูข่าวย้อนหลัง


ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-348397
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, KKU, 123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel/Fax: (66) 43-348397
Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved