ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
 
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.จินตนา สัตยาศัย
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ สาขาเภสัชวิทยา
ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวชณกานต์ พรชู นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เมื่อ วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา
โดยมี รศ.เอื้อมเดือน ประวาฬ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ขอแสดงความยินดี กับ
นายศิริวุฒิ บุตรศรี นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เมื่อ วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา
โดยมี รศ.เอื้อมเดือน ประวาฬ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวธนภรณ์ แนวหล้า นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
โดยมี ผศ.ศิริมาศ กาญจนวาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หนังสือ


    หนังสือใหม่


Video Clips

การแพ้ยา Carbamazepine และ Oxcarbazepine ในผู้ป่วยโรค Trigeminal neuralgia

อันตรายจากการแพ้ยาอัลโลพูรินอลชนิดรุนแรง

การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการศึกษาชีวสมมูลของยา

แนะนำภาควิชาเภสัชวิทยา

แนะนำภาควิชาเภสัชวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับ ศ.จินตนา สัตยาศัย
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ สาขาเภสัชวิทยา

ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวชณกานต์ พรชู นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เมื่อ วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา
โดยมี รศ.เอื้อมเดือน ประวาฬ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ขอแสดงความยินดี กับ
นายศิริวุฒิ บุตรศรี นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เมื่อ วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา
โดยมี รศ.เอื้อมเดือน ประวาฬ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวธนภรณ์ แนวหล้า นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
โดยมี ผศ.ศิริมาศ กาญจนวาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟัง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ของ นางสาวชณกานต์ พรชู นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในหัวข้อ All-trans-retinoic acid inhibits the metastasis of cholangiocarcinoma cells: role of retinoic acid receptor β (RARβ)
กำหนดวันสอบเป็นวันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น.
โดย online ผ่านโปรแกรม zoom

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟัง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ของ นายศิริวุฒิ บุตรศรี นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในหัวข้อ Anticancer activity of all-trans-retinoic acid and 13-cis-retinoic acid on human cholangiocarcinoma cells
ในวันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
โดย online ผ่านโปรแกรม zoom
-->> ดูข่าวย้อนหลัง

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-348397
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, KKU, 123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel/Fax: (66) 43-348397
Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved