ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University


ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ

"เนื่องจากภาควิชาเภสัชวิทยา มีความประสงค์จะเปิดรับตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชวิทยา โดยมีวุฒิการศึกษา ป.เอก สาขาเภสัชวิทยา หากท่านสนใจกรุณาติดต่อ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยานะคะ"

หนังสือ


    หนังสือใหม่

Video Clips

การแพ้ยา Carbamazepine และ Oxcarbazepine ในผู้ป่วยโรค Trigeminal neuralgia

อันตรายจากการแพ้ยาอัลโลพูรินอลชนิดรุนแรง

การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการศึกษาชีวสมมูลของยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การบรรยายพิเศษหัวข้อ "Pharmacovigilance / Post-marketing Surveillance"
โดย ภญ.ขวัญใจ รัศมีแสงเพชร
ตำแหน่ง Pharmacovigilance (PV) manager
บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด
ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
Join Zoom Meeting
 ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท เอก สาขาเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2564 ภาคต้น รอบ 2
  ลำดับ 171, ไอดี 186  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การบรรยายพิเศษหัวข้อ "Principles of Dosage Adjustment and Therapeutic drug monitoring"
โดย ผศ.ดร.ภญ.ศิริลักษณ์ ใจซื่อ
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ลำดับ 170, ไอดี 185  ขอแสดงความยินดี กับ ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล ที่ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งเครื่องราชฯ ที่ได้รับพระราชทานครั้งนี้เป็นชั้นสูงสุด (สาย 4) คือ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มปช)
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ลำดับ 169, ไอดี 184  Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
Inviting those who are interested in attending special online lectures on
"Pharmacoepidemiology"
On Friday, March 12, 2021, from 11:00 AM - 1:00 PM
and
"Pharmacoeconomics"
On Friday, March 19, 2021, from 11:00 AM - 1:00 PM
By Professor Nathorn Chaiyakunapruk, Pharm.D, Ph.D.
Department of Pharmacotherapy, College of Pharmacy,
The University of Utah
Interested persons, please register via QR code to receive the links to online lectures via Zoom.
For more information, contact Dr. Sarayut Lahnwong
- Email: sarala@kku.ac.th
- Phone: 081-954-4900
  ลำดับ 166, ไอดี 181 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ
“Adverse drug reactions and Evaluation”
โดย ภก.ปริญญา คนยัง
ในวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-348397
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, KKU, 123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel/Fax: (66) 43-348397
Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved