:: หนังสือ

วางจำหน่ายที่ สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชำระเงินที่ เลขที่บัญชี 551-439041-8 นางสาวศริญญา คงเพชร
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์ติดต่อ 043-363259, 089-2784328
หรือทาง Line ID_0892784328 ผู้ประสานงาน อุมาพร โทร.089-2784328

หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1

บรรณาธิการ :
วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1

ราคา 450 บาท

>>> ดูสารบัญ

หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2
"ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง"

บรรณาธิการ :
จินตนา สัตยาศัย
หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2

ราคา 370 บาท

>>> ดูสารบัญ

หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 3

บรรณาธิการ :
วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
นนทญา นาคคำ
วิจิตรา ทัศนียกุล
หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 3

ราคา 450 บาท

>>> ดูสารบัญ

หนังสือเภสัชพันธุศาสตร์ จากพื้นฐานสู่เวชปฏิบัติ

วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
หนังสือเภสัชพันธุศาสตร์ จากพื้นฐานสู่เวชปฏิบัติ

ราคา 350 บาท

หนังสือการเมแทบอลิซึมยาในมนุษย์ จากพื้นฐานระดับยีนสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก

วิจิตรา ทัศนียกุล
หนังสือการเมแทบอลิซึมยาในมนุษย์ จากพื้นฐานระดับยีนสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก

ราคา 599 บาท
(E-Book)
สั่งซื้อออนไลน์ Click ที่นี่

>>> ดูสารบัญ

หนังสืออนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ

ไมตรี สุทธจิตต์, รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย
วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, ศิริธร ศิริอมรพรรณ
ไชยวัฒน์ ไชยสุต, สุพัตรา ปรศุพัฒนา
อุไรวรรณ พานิช, ชลธิดา เทพหินลัพ
ศุภชัย เจริญสิน
บรรณาธิการ:
วรพล เองวานิช
หนังสืออนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ

ราคา 450 บาท


รายการหนังสือ (***update ราคา 27 มิ.ย. 2566) ราคานักศึกษา
(มาที่สาขาวิชา)
ราคาศูนย์หนังสือ หมายเหตุ
เภสัชวิทยา เล่ม 1 400 450 มีบริการจัดส่งในวันทำการ
จันทร์ – ศุกร์ ส่งหลัง 16.30 น.
ค่าขนส่ง 1 เล่ม 40 บาท (เล่มถัดไปบวกเพิ่ม เล่มละ 20 บาท)
โอนแล้วแจ้งชื่อที่อยู่ + เบอร์ติดต่อ พร้อมสลิปการโอน
ส่งเข้า Line ID_0892784328
เภสัชวิทยา เล่ม 2 320 370
เภสัชวิทยา เล่ม 3 400 450
เภสัชพันธุศาสตร์ จากพื้นฐานสู่เวชปฏิบัติ (ศ.ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์) 350 -
อนุมูลอิสระ และสารต้านอนุมูลอิสระ 450 -
การเมแทบอลิซึมยา ในมนุษย์จากพื้นฐานระดับยีนสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (ศ.ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล) 599 - *มีเฉพาะ E-Book เท่านั้น
สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ
ศ.ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล
E-mail : wichitt@kku.ac.th
สั่งซื้อออนไลน์ Click ที่นี่