:: หนังสือ

วางจำหน่ายที่ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชำระเงินที่ เลขที่บัญชี 551-439041-8 นางสาวศริญญา คงเพชร
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์ติดต่อ 043-348397, 089-2784328
หรือทาง Line ID_0892784328 ผู้ประสานงาน อุมาพร โทร.089-2784328

หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1

บรรณาธิการ :
วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1

ราคา 420 บาท

>>> ดูสารบัญ

หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2
"ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง"

บรรณาธิการ :
จินตนา สัตยาศัย
หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2

ราคา 350 บาท

>>> ดูสารบัญ

หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 3

บรรณาธิการ :
วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
ศิริมาศ กาญจนวาศ
ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 3

ราคา 380 บาท

>>> ดูสารบัญ

หนังสือเภสัชพันธุศาสตร์ จากพื้นฐานสู่เวชปฏิบัติ

วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
หนังสือเภสัชพันธุศาสตร์ จากพื้นฐานสู่เวชปฏิบัติ

ราคา 350 บาท

หนังสือการเมแทบอลิซึมยาในมนุษย์ จากพื้นฐานระดับยีนสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก

วิจิตรา ทัศนียกุล
หนังสือการเมแทบอลิซึมยาในมนุษย์ จากพื้นฐานระดับยีนสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก

ราคา 599 บาท
(E-Book)
สั่งซื้อออนไลน์ Click ที่นี่

>>> ดูสารบัญ

หนังสืออนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ

ไมตรี สุทธจิตต์, รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย
วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, ศิริธร ศิริอมรพรรณ
ไชยวัฒน์ ไชยสุต, สุพัตรา ปรศุพัฒนา
อุไรวรรณ พานิช, ชลธิดา เทพหินลัพ
ศุภชัย เจริญสิน
บรรณาธิการ:
วรพล เองวานิช
หนังสืออนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ

ราคา 450 บาท


รายการหนังสือ ราคา ค่าขนส่ง หมายเหตุ
เภสัชวิทยา เล่ม 1 420 40 จัดส่งในวันทำการ
จันทร์ – ศุกร์ ส่งหลัง 16.30 น.
โอนแล้วแจ้งชื่อที่อยู่ + เบอร์ติดต่อ พร้อมสลิปการโอน
ส่งเข้า Line ID_0892784328
เภสัชวิทยา เล่ม 2 350 40
เภสัชวิทยา เล่ม 3 380 40
เภสัชพันธุศาสตร์ จากพื้นฐานสู่เวชปฏิบัติ (ศ.ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์) 350 40
อนุมูลอิสระ และสารต้านอนุมูลอิสระ 450 40
การเมแทบอลิซึมยา ในมนุษย์จากพื้นฐานระดับยีนสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (ศ.ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล) 599 (E-Book)
สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ
ศ.ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล
E-mail : wichitt@kku.ac.th
สั่งซื้อออนไลน์ Click ที่นี่