:: หนังสือ

วางจำหน่ายที่ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1

บรรณาธิการ :
วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1

ราคา 350 บาท

ดูสารบัญ

หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2

บรรณาธิการ :
จินตนา สัตยาศัย
หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2

ราคา 220 บาท

หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 3

บรรณาธิการ :
วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
ศิริมาศ กาญจนวาศ
ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 3

ราคา 350 บาท

ราคาตำราเภสัชวิทยาเล่ม 1 – 3 (8 มิ.ย. 2561) :-

หนังสือ

ราคา

 

หนังสือ

ราคา

เล่ม 1

350.00

 

เล่ม 1&2

เล่ม 2

220.00

 

เล่ม 1&3

เล่ม 3

350.00

 

เล่ม 2&3

550.00

** ซื้อครบ 3 เล่ม พิเศษ = - บาท**

1.หนังสือเภสัชพันธุศาสตร์ จากพื้นฐานสู่เวชปฏิบัติ
(ศ.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์)   = 350 บาท

2.หนังสือการเมแทบอลิซึมยา ในมนุษย์จากพื้นฐานระดับยีนสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก  (ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล) = 599 บาท (E-Book)

3.หนังสือยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร
(รศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร) = 170 บาท

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ :-

รายการ

ลงทะเบียน

EMS

เภสัชวิทยา เล่ม 1 

40.00

70.00

เภสัชวิทยา เล่ม 2

40.00

70.00

หนังสือยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร (รศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร)

40.00

70.00

เภสัชวิทยา เล่ม 3

60.00

85.00

เภสัชพันธุศาสตร์ จากพื้นฐานสู่เวชปฏิบัติ (ศ.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์)

60.00

85.00

เภสัชวิทยา เล่ม 1-3

130.00

190.00

**หากเพิ่มจำนวนเล่ม+เพิ่ม เล่มละ 40 บาท**


ชำระเงินที่ เลขที่บัญชี 551-439041-8 นางสาวศริญญา  คงเพชร
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อโทร  043-348397 , 089-2784328  หรือทาง Line ID : 0892784328
ผู้ประสานงาน อุมาพร โทร.089-2784328หนังสือเภสัชพันธุศาสตร์ จากพื้นฐานสู่เวชปฏิบัติ

วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
หนังสือเภสัชพันธุศาสตร์ จากพื้นฐานสู่เวชปฏิบัติ

ราคา 350 บาท

หนังสือการเมแทบอลิซึมยาในมนุษย์ จากพื้นฐานระดับยีนสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก

วิจิตรา ทัศนียกุล
หนังสือการเมแทบอลิซึมยาในมนุษย์ จากพื้นฐานระดับยีนสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก

ราคา 599 บาท
(E-Book)

หนังสือยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร

ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
หนังสือยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร

ราคา 170 บาท

หนังสืออนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ

ไมตรี สุทธจิตต์
รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย
วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
ศิริธร ศิริอมรพรรณ
ไชยวัฒน์ ไชยสุต
สุพัตรา ปรศุพัฒนา
อุไรวรรณ พานิช
ชลธิดา เทพหินลัพ
ศุภชัย เจริญสิน

บรรณาธิการ:
วรพล เองวานิช
หนังสืออนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ

ราคา 450 บาท