ผลงานตีพิมพ์ ปี 2021


ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


        1. Thipart K, Phunikhom K, Noenplab ANL, Sattayasai J. Luem Pua rice extract attenuates the severity of dextran sulfate sodiuminduced ulcerative colitis in rats through cholinomimetic effects. International Journal of Applied Pharmaceutics. 2021 Jan;13(Special Issue 1):5-8.
Database: SC
. SNIP = 1.079 (2019). Quartile (SJR) = Q3 (Pharmaceutical Science) (2019).

        2. Boonsom S, Vannaprasaht S, Preechagoon Y. Therapeutic dosage ranges and chronic adverse effects of tacrolimus in thai kidney transplant patients. International Journal of Applied Pharmaceutics. 2021 Jan;13(Special Issue 1):13-16.
Database: SC
. SNIP = 1.079 (2019). Quartile (SJR) = Q3 (Pharmaceutical Science) (2019).

        3. Kaewmeesri P, Kukongviriyapan V, Prawan A, Kongpetch S, Senggunprai L. Cucurbitacin B Diminishes Metastatic Behavior of Cholangiocarcinoma Cells by Suppressing Focal Adhesion Kinase. Asian Pac J Cancer Prev. 2021 Jan 1;22(1):219-225.
Database: SC, PM
. SNIP = 0.743 (2019). Quartile (SJR) = Q2 (Public Health, Environmental and Occupational Health) (2019).

        4. Aekthammarat D, Tangsucharit P, Pannangpetch P. Hydrogen sulfide as a mediator of endothelium-dependent relaxation evoked by Moringa oleifera leaf extract in mesenteric arterial beds isolated from L-NAME hypertensive rats. Journal of Complementary and Integrative Medicine. 2021 Jun 1; 18(2): 287-293.
Database: SC, PM
. SNIP = 0.672 (2019). Quartile (SJR) = Q2 (Complementary and Alternative Medicine) (2019).

        5. Manasirisuk P, Chainirun N, Tiamkao S, Lertsinudom S, Phunikhom K, Sawunyavisuth B, Sawanyawisuth K. Efficacy of generic atorvastatin in a real-world setting. Clinical Pharmacology: Advances and Applications. 2021;13 :45-51.
Database: SC, ISI, PM
. SNIP = 1.018 (2019). Quartile (SJR) = Q2 (Pharmacology (medical)) (2019).

        6. Tubsakul A, Sangartit W, Pakdeechote P, Kukongviriyapan V, Apaijit K, Kukongviriyapan U. Curcumin mitigates hypertension, endothelial dysfunction and oxidative stress in rats with chronic exposure to lead and cadmium. Tohoku Journal of Experimental Medicine. 2021;253(1):69-76.
Database: SC, ISI
. IF (JCR) = 1.441 (2019). Quartile (SJR) = Q2 (Medicine (miscellaneous)) (2019).

        7. Samatiwat P, Tabtimmai L, Suphakun P, Jiwacharoenchai N, Toviwek B, Kukongviriyapan V, Gleeson M,P, Choowongkomon K. The Effect of the EGFR - Targeting Compound 3-[(4-Phenylpyrimidin-2-yl) Amino] Benzene-1-Sulfonamide (13f) against Cholangiocarcinoma Cell Lines. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2021;22(2):381-390.
Database: SC
. SNIP = 0.743 (2019). Quartile (SJR) = Q2 (Public Health, Environmental and Occupational Health) (2019).

        8. Jan-On G, Tubsakul A, Sangartit W, Pakdeechote P, Kukongviriyapan V, Senaphan K, Thongraung C, Kukongviriyapan U. Sang-Yod rice bran hydrolysates alleviate hypertension, endothelial dysfunction, vascular remodeling, and oxidative stress in nitric oxide deficient hypertensive rats. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2021;11(1):10-19.
Database: SC, ISI
. IF (JCR) = 1.903 (2019). Quartile (SJR) = Q2 (Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous)) (2019).

        9. Nakkam N, Gibson A, Mouhtouris E, Konvinse KC, Holmes NE, Chua KY, Deshpande P, Li D, Ostrov DA, Trubiano J, Phillips EJ. Cross-reactivity between vancomycin, teicoplanin, and telavancin in patients with HLA-A∗32:01–positive vancomycin-induced DRESS sharing an HLA class II haplotype. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2021 Jan;147(1):403-405.
Database: SC, ISI
. IF (JCR) = 10.228 (2019). Quartile (SJR) = Q1 (Immunology) (2019).

        10. Apiratwarakul K, Ienghong K, Bhudhisawasdi V, Gaysonsiri D, Tiamkao S. Does the use of lights and sirens on ambulances affect pre-hospital time?. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2021 Jan 10;9:26-28.
Database: SC
. SNIP = 0.598 (2019). Quartile (SJR) = Q3 (Medicine (miscellaneous)) (2019).

        11. Naowaboot J, Nanna U, Chularojmontri L, Tingpej P, Pannangpetch P. Effect of Thunbergia laurifolia water extracts on hepatic insulin resistance in high-fat diet-induced obese mice. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2021 Jan 21;147(4):1402-1412.
Database: SC, ISI
. IF (JCR) = 1.903 (2019). Quartile (SJR) = Q2 (Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous)) (2019).

        12. Chuenban C, Sombatsri A, Sribuhom T, Pornchoo C, Prawan A, Tontapha S, Amornkitbamrung V, Yenjai C. Knecorticosanones C-H from the fruits of: Knema globularia (Lam.) warb. RSC Advances. 2021;11(7):4097-4103.
Database: SC, ISI
. IF (JCR) = 3.119 (2019). Quartile (SJR) = Q1 (Chemistry (miscellaneous)) (2019).

        13. Phunikhom K, Sattayasai J, Gaysonsiri D, Tiamkao S. Effect of gamma-oryzanol-enriched rice bran oil on triglyceride levels and TG/HDL ratio in the patients with hypertriglyceridemia: Double-blind randomized clinical trial. Journal of the Medical Association of Thailand. 2021 Feb;104(2):S70-S76.
Database: SC
. SNIP = 0.134 (2019). Quartile (SJR) = Q4 (Medicine (miscellaneous)) (2019).

        14. Phunikhom K, Sattayasai J, Tiamkao S, Gaysonsiri D. A randomized, double blind clinical study to assess the effects of a gamma-oryzanol-enriched rice bran oil on lipid profile in the hypercholesterolemic patients. Journal of the Medical Association of Thailand. 2021 Feb;104(2):S64-S69.
Database: SC
. SNIP = 0.134 (2019). Quartile (SJR) = Q4 (Medicine (miscellaneous)) (2019).

        15. Chainirun N, Tiamkao S, Phunikhom K. Assessing antiepileptic drugs in women with epilepsy during pregnancy in srinagarind hospital, Khon Kaen University, Thailand. Journal of the Medical Association of Thailand. 2021 Feb;104(2):S77-S80.
Database: SC
. SNIP = 0.134 (2019). Quartile (SJR) = Q4 (Medicine (miscellaneous)) (2019).

        16. Tiamkao S, Tiamkao S. Tele-neurology during the COVID-19 pandemic as a solution for bridging the healthcare gap. Journal of the Medical Association of Thailand. 2021 Feb;104(2):S94-S96.
Database: SC
. SNIP = 0.134 (2019). Quartile (SJR) = Q4 (Medicine (miscellaneous)) (2019).

        17. Apiratwarakul K, Phanthachai K, Gaysonsiri D, Bhudhisawasdi V, Artpru R. Airway management with the Laryngeal Mask Airway (LMA) in emergency medical services. Journal of the Medical Association of Thailand. 2021 Feb;104(2):S8-S11.
Database: SC
. SNIP = 0.134 (2019). Quartile (SJR) = Q4 (Medicine (miscellaneous)) (2019).

        18. Goyal L, Kongpetch S, Crolley V,E, Bridgewater J. Targeting FGFR inhibition in cholangiocarcinoma. Cancer Treat Rev. 2021 Apr;95:102170. Epub 2021 Feb 26.
Database: SC, PM, ISI
. IF (JCR) = 8.885 (2019). Quartile (SJR) = Q1 (Medicine (miscellaneous)) (2019).

        19. Khaeso K, Nakkam N, Komwilaisak P, Wongmast P, Chainansamit SO, Dornsena A, Kanjanawart S, Vannaprasaht S, Tassaneeyakul W. Genetic Polymorphisms of Drug-Metabolizing Enzymes Involved in 6-Mercaptopurine-Induced Myelosuppression in Thai Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia Patients. J Pediatr Genet. 2021 Mar;10(1):29-34.
Database: SC, ISI, PM
. IF (JCR) = 3.000 (2019). Quartile (SJR) = Q1 (Pediatrics) (2019).

        20. Choowong-in P, Sattayasai J, Poodendaen C, Iamsaard S. Decreased expression of AKAP4 and TyrPho proteins in testis, epididymis, and spermatozoa with low sexual performance of mice induced by modified CUMS. Andrologia. 2021 Apr;53(3):e13977.
Database: SC, PM, ISI
. IF (JCR) = 1.951 (2019). Quartile (SJR) = Q2 (Medicine (miscellaneous)) (2019).

        21. Pratoomwun J, Thomson P, Jaruthamsophon K, Tiyasirichokchai R, Jinda P, Rerkpattanapipat T, Tassaneeyakul W, Nakkam N, Rerknimitr P, Klaewsongkram J, Srinoulprasert Y, Pirmohamed M, Naisbitt DJ, Sukasem C. Characterization of T-Cell Responses to SMX and SMX-NO in Co-Trimoxazole Hypersensitivity Patients Expressing HLA-B*13:01. Front Immunol. 2021 Apr 29;12:658593.
Database: SC, ISI, PM
. IF (JCR) = 5.085 (2019). Quartile (SJR) = Q1 (Immunology) (2020).

        22. Satapornpong P, Pratoomwun J, Rerknimitr P, Klaewsongkram J, Nakkam N, Rungrotmongkol T, Konyoung P, Saksit N, Mahakkanukrauh A, Amornpinyo W, Khunarkornsiri U, Tempark T, Wantavornprasert K, Jinda P, Koomdee N, Jantararoungtong T, Rerkpattanapipat T, Wang CW, Naisbitt D, Tassaneeyakul W, Ariyachaipanich M, Roonghiranwat T, Pirmohamed M, Chung WH, Sukasem C. HLA-B*13:01 Is a Predictive Marker of Dapsone-Induced Severe Cutaneous Adverse Reactions in Thai Patients. Front Immunol. 2021 May 4;12:661135.
Database: SC, ISI, PM
. IF (JCR) = 5.085 (2019). Quartile (SJR) = Q1 (Immunology) (2020).

        23. Apiratwarakul K , Suzuki T, Celebi, Tiamkao S, Bhudhisawasdi V, Gaysonsiri D, Ienghong K. Real time telephoneApplication use for consultation in emergency medical services. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2021 May 14; 9(E):390-393.
Database: SC
. Quartile (SJR) = Q3 (Medicine (miscellaneous)) (2020).

        24. Ienghong K, Suzuki T, Celebi I, Bhudhisawasdi V, Tiamkao S, Gaysonsiri D, Apiratwarakul K. B-line artifact as a diagnostic tool in various conditions at the emergency department. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2021 May 14; 9(E):369-372.
Database: SC
. Quartile (SJR) = Q3 (Medicine (miscellaneous)) (2020).

        25. Ienghong K, Tiamkao S, Bhudhisawasdi V, Gaysonsiri D, Apiratwarakul K. Point of care ultrasound in geriatric patients at the emergency department. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2021 May 19; 9(E):386-389.
Database: SC
. Quartile (SJR) = Q3 (Medicine (miscellaneous)) (2020).

        26. Wintachai P, Lim JQ, Techasen A, Lert-Itthiporn W, Kongpetch S, Loilome W, Chindaprasirt J, Titapun A, Namwat N, Khuntikeo N, Jusakul A. Diagnostic and Prognostic Value of Circulating Cell-Free DNA for Cholangiocarcinoma. Diagnostics (Basel) . 2021 May 30;11(6):999.
Database: PM, SC, ISI
. IF (JCR) = 3.706 (2020). Quartile (SJR) = Q3 (Clinical Biochemistry) (2020).

        27. Ienghong K, Suzuki T, Tiamkao S, Bhudhisawasdi V, Gaysonsiri D, Apiratwarakul K. Point of care ultrasound training during the coronavirus disease 2019 pandemic. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2021 Jun 17; 9(E):443-446.
Database: SC
. Quartile (SJR) = Q3 (Medicine (miscellaneous)) (2020).

        28. Pocasap P, Weerapreeyakul N, Wongpoomchai R. Chemopreventive effect of cratoxylum formosum (Jack) ssp. pruniflorum on initial stage hepatocarcinogenesis in rats. Molecules. 2021 Jul; 26(14): 4235.
Database: SC, ISI, PM
. IF (JCR) = 4.411 (2020). Quartile (SJR) = Q1 (Pharmaceutical Science) (2020).

        29. Phusrisom S, Senggunprai L, Prawan A, Kongpetch S, Kukongviriyapan U, Thawornchinsombut S, Siriamornpun S, Chumroenphat T, Changsri R, Kukongviriyapan V. Anti-tumor activity of rice bran hydrolysates on migration, invasion and angiogenesis. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2021 Jul 1; 11(7): 317-3261.
Database: SC, ISI
. IF (JCR) = 1.545 (2020). Quartile (SJR) = Q2 (Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) (2020).

        30. Pocasap P, Nonpunya A, Weerapreeyakul N. Pinus kesiya Royle ex Gordon induces apoptotic cell death in hepatocellular carcinoma HepG2 cell via intrinsic pathway by PARP and Topoisomerase I suppression. Biomedicine and Pharmacotherapy. 2021 Jul;139:111628.
Database: SC, PM, ISI
. IF (JCR) = 6.529 (2020). Quartile (SJR) = Q1 (Pharmacology) (2020).

        31. Apiratwarakul K, Suzuki T, Celebi I, Tiamkao S, Bhudhisawasdi V, Gaysonsiri D, Ienghong K. Emergency medical services amid new wave of coronavirus disease 2019 outbreak in khon kaen, thailand. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2021 Jul 05; 9(E):492-495.
Database: SC
. Quartile (SJR) = Q3 (Medicine (miscellaneous)) (2020).

        32. Janthamala S, Jusakul A, Kongpetch S, Kimawaha P, Klanrit P, Loilome W, Namwat N, Techasen A. Arctigenin inhibits cholangiocarcinoma progression by regulating cell migration and cell viability via the N-cadherin and apoptosis pathway. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol . 2021 Jul 20.
Database: PM, SC, ISI
. IF (JCR) = 3.0 (2020). Quartile (SJR) = Q2 (Pharmacology) (2020).

        33. Nakkam N, Trubiano J, Gibson A, Phillips EJ. Considerations for cross-reactivity between vancomycin and other glycopeptides. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 Aug;9(8):3233. doi: 10.1016/j.jaip.2021.04.013. PMID: 34366100.
Database: SC, ISI, PM
. IF (JCR) = 8.861 (2020). Quartile (SJR) = Q1 (Immunology and Allegey) (2020).

        34. Sombatsri A, Sribuhom T, Phusrisom S, Kukongviriyapan V, Yenjai C. A new rearranged limonoid and a new benzopyran from Harrisonia perforata. Phytochemistry Letters. 2021 Aug;44:110-114.
Database: SC, ISI
. IF (JCR) = 1.679 (2020). Quartile (SJR) = Q2 (Plant Science) (2020).

        35. Ienghong K, Suzuki T, Tiamkao S, Gaysonsiri D, Bhudhisawasdi V, Apiratwarakul K. Point of care ultrasound use by interns in emergency department. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2021 Aug 09; 9(E):588-591.
Database: SC
. Quartile (SJR) = Q3 (Medicine (miscellaneous)) (2020).

        36. Wandee J, Srinontong P, Prawan A, Senggunprai L, Kongpetch S, Yenjai C, Kukongviriyapan V. Derrischalcone suppresses cholangiocarcinoma cells through targeting ROS-mediated mitochondrial cell death, Akt/mTOR, and FAK pathways. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2021 Sep;394(9):1929-1940.
Database: PM, SC, ISI
. IF (JCR) = 3.0 (2020). Quartile (SJR) = Q2 (Pharmacology) (2020).

        37. Sombatsri A, Sribuhom T, Pornchoo C, Prawan A, Yenjai C. Five new quinoline alkaloids from Sauropus hirsutus Beille and their cytotoxicity. Natural Product Research. 2021 Sep 10;1-8. doi: 10.1080/14786419.2021.1976174. Online ahead of print.
Database: SC, PM, ISI
. IF (JCR) = 2.861 (2020). Quartile (SJR) = Q2 (Analytical Chemistry) (2020).

        38. Shotelersuk V, Wichadakul D, Ngamphiw C, Srichomthong C, Phokaew C, Wilantho A, Pakchuen S, Nakhonsri V, Shaw PJ, Wasitthankasem R, Piriyapongsa J, Wangkumhang P, Assawapitaksakul A, Chetruengchai W, Lapphra K, Khuninthong A, Makarawate P, Suphapeetiporn K, Mahasirimongkol S, Satproedprai N, Porntaveetus T, Pisitkun P, Praphanphoj V, Kantaputra P, Tassaneeyakul W, Tongsima S. The Thai reference exome (T-REx) variant database. Clin Genet. 2021 Dec;100(6):703-712. doi: 10.1111/cge.14060. Epub 2021 Sep 22.
Database: SC, PM, ISI
. IF (JCR) = 4.438 (2020). Quartile (SJR) = Q1 (Genetics) (2020).

        39. Ruangritkul P, Tiamkao S, Chainirun N, Pranboon S, Tiamkao S, Sawanyawisuth K, Khamsai S. The Efficacy and Safety Profile of Generic Intravenous Levetiracetam in a Real-World Setting. Current Therapeutic Research. 2021; 95: 100648.
Database: SC, PM
. Quartile (SJR) = Q3 (Pharmacology) (2020).

        40. Utaiwat S, Senawong G, Khongsukwiwat K, Woranam K, Sattayasai J, Senawong T. Immunomodulatory Potential of the Industrialized Houttuynia cordata Fermentation Product In Vitro and in Wistar Rats. Foods. 2021 Oct 26; 10(11): 2582; https://doi.org/10.3390/foods10112582.
Database: SC
. IF (JCR) = 4.35 (2020). Quartile (SJR) = Q1 (Plant Science) (2020).

        41. Utaiwat S, Senawong G, Khongsukwiwat K, Woranam K, Prompipak J, Sattayasai J, Senawong T. Stimulation of humoral and cell-mediated immunities in healthy and cyclophosphamideinduced immunosuppressed rats by the lyophilized Houttuynia cordata fermented drink. Food and Agricultural Immunology. 2021 Dec 1; 32(1): 798-819.
Database: SC
. Quartile (SJR) = Q1 (Agronomy and Crop Science) (2020).

        42. Khaeso K, Udayachalerm S, Komvilaisak P, Chainansamit SO, Suwannaying K, Laoaroon N, Kuwatjanakul P, Nakkam N, Sukasem C, Puangpetch A, Tassaneeyakul W, Chaiyakunapruk N. Meta-Analysis of NUDT15 Genetic Polymorphism on Thiopurine-Induced Myelosuppression in Asian Populations. Front Pharmacol. 2021 Dec 2; 12: 784712.
Database: SC, ISI, PM
. Quartile (SJR) = Q1 (Pharmacology) (2020).

ผลงานตีพิมพ์ภายในประเทศ


        1. Kimyeun Oeurn. Anti-migratory Effect of FGFRs Inhibitor on Cholangiocarcinoma Cells. In Proceedings of The 22nd National Graduate Research Conference (Online Conference), Graduate school, Khon Kaen University. 2021 Mar 25; 22: 538-549.

        2. Tanaporn Naewla. Association of MTHFR Gene with Methotrexate Hepatotoxicity in Thai Rheumatoid Arthritis Patients. In Proceedings of The 22nd National Graduate Research Conference (Online Conference), Graduate school, Khon Kaen University. 2021 Mar 25; 22:525-537.


Abbreviation

PM = PubMed
SC = Scopus
SD = Scidirect
ISI = Web of Science
IF = Impact Factor
JCR = Journal Citation Reports
SJR = Scimago Journal & Country Rank