งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Berlin ECELS GenePlus Greater MEDIFOODS MEDLINE Scion Thanes BEC_THAI SPCRT HARIKUL Bio-Active