งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ติดต่อเรา

 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 043-363259, 043-348397
 pharmacology42@gmail.com
 fb.me/Pharmacology42
Berlin ECELS GenePlus Greater MEDIFOODS MEDLINE Scion Thanes BEC_THAI SPCRT HARIKUL Bio-Active