หนังสือแต่งโดยอาจารย์ประจำภาควิชาข่าวประชาสัมพันธ์
left,68,81   ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง
“Metabolic profiling in clinical research”
โดย ดร.จุฑารพ  เพชระบูรณิน
ในวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,67,80  รับสมัครนักศึกษา ป.โท ป.เอก สาขาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
left,66,79  ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ภัทราภรณ์ ทุพลชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยมี รศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,65,78  ขอแสดงความยินดีกับ นายนิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยมี ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,64,77  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ น.ส. ภัทราภรณ์ ทุพลชัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธ.ค. 60 นี้
เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,63,76  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเตือนใจ ขุนรักษ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธ.ค. 2560 นี้ เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,62,75   ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง
"Precision Medicine in Clinical Practice"

โดย Prof. Wen-Hung Chung 
“ผู้ค้นพบยีนแพ้ยา”
Department of Dermatology, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,61,72  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นายนิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ในวันศุกร์ ที่ 22 ธ.ค. 60 นี้ 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,60,71  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ นายศิริวุฒิ บุตรศรี นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
-->> ดูข่าวย้อนหลัง


ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-348397
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, KKU, 123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel/Fax: (66) 43-348397
Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved